นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับสินค้า
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน
  1. กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน - คืน ที่บริษัท จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  2. กรณีผู้ซื้อทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 3. ขั้นตอนการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน
  1. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน หากสินค้านั้นๆ มีสภาพไม่ครบสมบูรณ์ 100% รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย หรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้นๆ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพของสินค้าเท่านั้น
  2. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ตั้งแต่ 2 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน ลูกค้าสามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ เฉพาะสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ 100% เท่านั้น หากสินค้านั้นๆ มีสภาพไม่ครบ 100% รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้นๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย หรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้นๆ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพของสินค้าเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน นับตั้งแต่ลูกค้า ได้รับสินค้าไปเกิน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือขนส่งนั้นๆ ที่บริษัทได้ส่งออกไป ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ ทุกกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. (จากข้อ 3.3) ลูกค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ หากสินค้าเกิดการเสียหายหรือชำรุด ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมหรือเคลมประกันสินค้ากับบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ค่าใช้จ่ายในการรับส่งสินค้า ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายดำเนินการกับขนส่ง หรือฝ่ายจัดส่งนั้นๆ (เฉพาะสินค้าที่มีการรับประกันเท่านั้น) โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ด้วยตนเอง
  5. ช่องทางการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย
   • ติดต่อทางบริษัทเพื่อ เปลี่ยน - คืน สินค้า
   • ส่งอีเมล์แจ้งขอ เปลี่ยน -คืน สินค้าที่ online.sale@precise.co.th
   • ติดต่อผ่าน Customer service 02-584-2367 ต่อ 621
  6. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3 วันทำการ
  7. สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนได้ภายใน 7 วันทำการ
 4. เงื่อนไขการคืน เปลี่ยนสินค้า นโยบายการยกเลิก/คืนสินค้า หรือบริหารของทางร้านค้า
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใน Stock เท่านั้น
  2. สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีป้ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย
  3. การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้ามา เอกสารคู่มือ อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
  4. กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และมีส่วนต่างค่าสินค้า ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้เปลี่ยนเป็นสินค้ารายการอื่นในมูลค่าที่เท่ากัน หรือต่ำกว่า ในกรณีที่เปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ราคาสูงกว่าให้ชำระเงินเฉพาะในส่วนที่เพิ่มเติม
  5. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ลูกค้าหรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  6. บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้า โดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
  7. ถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้า ในสต๊อก ไม่ครบตามต้องการ (ของลูกค้า) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินตามยอดที่โอนหรือรับมาจากบัตร Visa/MasterCard (หักค่าธรรมเนียมธนาคาร 4 %) หรือลูกค้าสามารถรอสินค้า ที่จะเข้ามาใน งวดถัดไปได้
  8. ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต (Auto) หรือโอนเงินสด แล้วสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ สามารถส่งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 5 วัน แล้วรับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ ไม่นับวันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดราชการ
  9. ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) หรือโอนเงินสด แล้วไม่ต้องการสินค้ารุ่นเดิม ลูกค้าสามารถ เปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่น ที่มีมูลค้าสินค้า ตามยอดเงินได้ เปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน ไม่นับวันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดราชการ
  10. ในกรณีที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) เช่น Visa/MasterCard, Treepay หรือโอนเงินสด แล้วต้องการ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าสามารถทำได้ โดยโทรแจ้งที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ที่เบอร์โทรศัพท์: 02-584-2367 ต่อ 621 และทางบริษัทฯ จะยกเลิกให้
 • ** ในกรณีคืนเงิน ที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) เช่น Visa/MasterCard, Paysbuy อาจมี ค่าธรรมเนียม ตามธนาคาร กำหนด