การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.precise.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด โดยล็อคอินเข้าประวัติส่วนบุคคลเพื่อทำการแก้ไขด้วยตนเอง หรือส่งอีเมลแจ้งที่ online.sale@precise.co.th