วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถดำเนินการได้โดยเลือกช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

 1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยใช้เลขบัญชีสำหรับโอนเงิน ด้านล่าง
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท
กรุงไทย ถนนศรีอยุธยา พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง 013-6-07908-3 กระแสรายวัน
กสิกรไทย รังสิต พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง 183-1-06828-7 กระแสรายวัน
ทหารไทย รังสิต พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง 188-1-01677-6 กระแสรายวัน

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

 • กรณีโอนธนาคารเดียวกันไม่มีค่าธรรมเนียม
 • กรณีโอนต่างธนาคาร หรือต่างจังหวัด ค่าธรรมเนียม 25 บาท กรณีโอนไม่เกิน 30,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม 35 บาท กรณีโอนมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 1. ระบบชำระเงินออนไลน์ / ไม่มีค่าธรรมเนียม / ไม่จำกัดวงเงิน

กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร แจ้งชำระเงินโดยส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ โทรสาร 02-584-1682 หรือ อีเมล์ online.sale@precise.co.th

 1. ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิตผ่านระบบ TreePay ; VISA, Mastercard and JCB Credit and Debit Cards
 2. ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-584-1682
 • ส่งหลักฐานการโอนเงิน เช่น Scan ใบโอนเงิน, Print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง online.sale@precise.co.th โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อมาด้วย
 • หรือแจ้งการโอนเงินโทร 02-584-2367 ต่อ 621 หรือ 065-5285355

 *** หมายเหตุ *** ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ระบบ TreePay ระบบจะทำการยืนยันการชำระเงินโดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

 1. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการยืนยัน การชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลข 02-584-2367 ต่อ 621 หรือ 065-5285355 ภายในวันและเวลาทำการ