วิธีการส่งมอบสินค้า

 1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
  1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าพร้อมใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
  3. บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันชำระเงินก่อน 12.00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป
  4. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking number) ไปทาง Email
  5. สอบถามการจัดส่งสินค้า โทร 02-584-2367 ต่อ 607
 2. ช่องทางการจัดส่งสินค้า
  1. พื้นที่จัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น
  2. จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย เมื่อทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ เกิน 10,000 บาท จัดส่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยพนักงานบริษัทส่งให้ลูกค้า, บริษัทขนส่ง, NimExpress, Kerry หรือ EMS หรือขนส่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  3. ส่ง EMS หรือไปรษณีย์แบบลงทะเบียนโดยบริษัทฯ ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามอัตราไปรษณีย์
  4. บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองภายใน 1-2 วันทำการ
  5. ในกรณีที่ลูกค้าอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ลูกค้าจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ
 3. กรณีรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท ไม่มีค่าใช้จ่าย
  1. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า สามารถรับสินค้าได้ภายใน 1 วัน ยกเว้น สินค้ากลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า จะจัดส่งให้ภายใน 7 วัน หลังจากชำระเงิน
  2. กรณีไม่มีสินค้าในคลังสินค้า ทางบริษัทจะนัดหมายให้มารับ
 4. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า และส่งมอบปกติ
  1. กรณีสั่งสินค้าและแจ้งชำระเงินก่อน 12.00 น. ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าออกไปภายในวันทำการถัดไป ทางร้านเปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. กรณีสั่งสินค้าหลัง 12.00 น จะจัดส่งสินค้าให้ในอีก 2 วันทำการถัดไป (หยุดทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

*** หมายเหตุ *** สินค้ากลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า จะจัดส่งให้ภายใน 7 วัน หลังจากชำระเงิน เนื่องจากต้องนำเข้าทดสอบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 1. เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่ง
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  2. เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว บริษัทฯ ไปรษณีย์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  3. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัทฯ ไปรษณีย์ จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัทฯ ไปรษณีย์ จำกัด (มหาชน) แล้ว
ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง