นโยบายรักษาความลับของข้อมูล

www.precise.co.th แจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1. การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
  ทางเว็บไซต์ www.precise.co.th จะติดต่อกับลูกค้าผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากลูกค้าต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ
 2. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  www.precise.co.th ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.precise.co.th ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่สามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ online.sale@precise.co.th
  เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล
  วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
  • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
  • ประเภทของการสืบค้น
  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.precise.co.th อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ ใช้ google analytics ในการเก็บข้อมูลคนเข้าใช้งาน เว็บไซต์