นโยบายการให้บริการหลังการขาย

 1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ e-mail : online.sale@precise.co.th หรือ Customer Service โทรศัพท์ 02-584-2367 ต่อ 621
 2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางบริษัท จะได้รับการวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางบริษัทมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้
  1. ลูกค้าสามารถร้องเรียนมายังบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้
   1. ช่องทางที่ 1 ส่งจดหมายทาง email : online.sale@precise.co.th
   2. ช่องทางที่ 2 แจ้งคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-584-2367 ต่อ 621 โทรสาร 02-584-1682
  2. ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางบริษัท
  3. คำร้องเรียนของลูกค้าจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ
  4. คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข ทางบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการ